برخی از پروژه های انجام شده در خارج از کشور

برخی از پروژه های خارج از کشور

كيفيت مرغوب محصولات توليدي و ارائه خدمات به موقع پس از فروش و بهره مندي از فناوري هاي نوين در عرصه صنعت توزين ، با حضور در نمايشگاه هاي بين المللي و اختصاصي منطقه و آسياي ميانه و هم چنين بازاريابي ميداني جايگاه شايسته اي را در كشورهاي فوق به شرکت توزین تراز آریا اختصاص دهيم. در طي قريب به دو دهه حضور در بازارهاي كشورهاي فوق الذكر قادر گرديده ايم كه باسكول هاي سنگين كاميون كش در ابعاد و ظرفيت هاي مختلف و هم چنين تعداد قابل ملاحظه اي از سيستم هاي توزين ديناميك قطاركش در بنگاه هاي اقتصادي كشورهاي تركمنستان، قرقيزستان، قزاقستان، آذربايجان، ارمنستان، عراق، افغانستان، كويت و ... نصب و راه اندازي نموده و حتي با نفوذ در بازارهاي آفريقا سيستم مورد نياز توزين در كشور کامرون را تهيه نماييم. بدون ترديد با ارتقاء حساسيت و دقت سيستم هاي توليدي در آينده اي نه چندان دور جايگاه ويژه اي را در سطح جهان كسب خواهيم كرد.


توسط : hrnoei | تاریخ : 1394/03/29 | نظرات