کیسه پر کن بزرگ(بیگ بگ)

کیسه پر کن بزرگ(بیگ بگ)

کیسه پر کن بزرگ
نگهدارنده دسته های کیسه
تغذیه حلزونی برای تغذیه مواد
درچه خروجی دو جداره برای خروج گرد و غبار و هوای داخل کیسه
ظرفیت 20 تن در ساعت
قابل تنظیم برای کیسه های 500 تا 2000گیلوگرمی
دقت 0.2 درصد
سیستم توزین دیجیتال
نمایشگر دیجیتال توزین دارای کنترل تاچ اسکرین
شمارنده تعداد کیسه های پر شده
سیستم توزین ماد در دو حالت
کیسه گیر اوماتیک

توسط : admin | تاریخ : 1393/08/25 | نظرات