باسکول تمام فلز داخل زمین(همسطح)

باسکول تمام فلزداخل زمین (همسطح)

از مهمترین خصوصیات باسکول تمام فلز قابل جابه جایی و انتقال می باشد.

نیاز به گود برداری بیشتری نسبت به روی زمین دارد
مناسب برای مناطقی که سطح آبهای زیر زمینی بالا نمی باشدبدون نیاز به رمپ
اشغال فضای کمتر نسبت به باسکول های روی زمین
ضریب ایمنی بالا به دلیل قرار گیری لودسلها داخل زمین


مشخصات فنی باسکول تمام فلز همسطح زمین


مدل

ظرفیت (تن)

ابعاد (متر)

استقامت صفحه(تن)

تعداد لودسل

دقت قابل حصول

دقت استاندارد

زینه

ARIA-HM1400

10

4*2

15

4

±0.2

±2.5

5

ARIA-HM2600

20

6X2.5

35

4

±0.5

±5

10

ARIA-HM3800

30

8X3

45

6

±0.5

±5

10

ARIA-HM4800

40

8X3

60

6

±1

±10

20

ARIA-HM5800

50

8X3

70

6

±1

±10

20

ARIA-HM5160

50

16X3

70

8

±1

±10

20

ARIA-HM6160

60

16X3

80

8

±1

±10

20

ARIA-HM8160

80

16X3

120

8

±2

±20

40

ARIA-HM8180

80

18X3

120

8

±2

±20

40

ARIA-HM1018

100

20X3

150

10

±2.5

±25

50

ARIA-HM1224

120

20X3

180

10

±2.5

±25

50


توسط : admin | تاریخ : 1393/08/30 | نظرات

باسکول تمام فلز روی زمین(پلیس راهی)

باسکول تمام فلز روی سطح زمین(پلیس راهی)

از مهمترین خصوصیات باسکول تمام فلز قابلیت جابه جایی و انتقال می باشد.باسکول تمام فلز روی زمین(پلیس راهی)


بالاتر بودن سطح باسکول از سطح زمین
نیاز به گودبرداری کم
مناسب برای مناطقی که سطح آبهای زیرزمینی بالا بوده و گودبرداری عمیق
میسر نمی باشد
استفاده از رمپ
اشتغال فضای زیادتر نسبت به باسکول همسطح به دلیل استفاده از رمپ
ضریب ایمنی پایین تر نسبت به باسکول همسطح و احتمال بروز صاعقه و
یخبندان به دلیل قرارگیری لودسلها در فضای آزاد


 

مشخصات فنی باسکول تمام فلز(پلیس راهی)

 

ظرفیت(تن)

ابعاد(متر)

استقامت صفحه(تن)

تعداد لودسل

دقت قابل حصول

دقت استاندارد

زینه

ARIA-UM1400

10

4x2

15

4

±0.2

±2.5

5

ARIA-UM2600

20

6x2,5

35

4

±0.5

±5

10

ARIA-UM3800

30

8x3

45

6

±0.5

±5

10

ARIA-UM4800

40

8x3

60

6

±1

±10

20

ARIA-UM5800

50

8x3

70

6

±1

±10

20

ARIA-UM 5160

50

16x3

70

8

±1

±10

20

ARIA-UM6160

60

16x3

80

8

±1

±10

20

ARIA-UM8160

80

16x3

120

8

±2

±20

40

ARIA-UM8180

80

18x3

120

8

±2

±20

40

ARIA-UM1018

100

20x3

150

10

±2.5

±25

50

ARIA-UM1224

120

24x3

180

10

±2.5

±25

50

 

توسط : admin | تاریخ : 1393/08/30 | نظرات