باسکول محور به محور ثابت

این باسکول برای توزین وسایل نقلیه به کار می رود. وزن تک تک محور ها را با هم جمع زده و وزن کل وسیله نقلیه را محاسبه می نماید.

ترم افزار این باسکول کاملا مشابه باسکول جاده ای عمل کرده و وزن پر و خالی را محاسبه و وزن خالص را اعلام می نماید.
کاربرد دیگر این باسکول برای اندازه گیری وزن و کنترل حد اکثر بار مجاز محور وسایل نقلیه سنگین می باشد.
دارای سیستم استبیلایزر جهت جلوگیری از ارتعاش صفحه توزین سرعت بالای توزین.(نیاز با ایستادن کامل وسیله نقلیه نیست)
امکان جابه جایی دستگاه در کمترین زمان ممکن
کاربردها:پلیس راه ها - معادن- کارکاه های ساختمانی-گمرک-بنادر-مزارع کشاورزی و......


باسکول            باسکول جاده ای            باسکول محور به محور