باسکول دامپتراک

دامپ تراك به نوعي ازكاميون هاي غول پيكرگفته مي شود  كه براي حمل و نقل و جابجايي حجم عظيمي ازموادي مانند شن و ماسه، سنگريزه و نخاله هاي معدني وساختماني ، خاك و ... درمعادن استفاده مي گرددبا توجه به اينكه اين كاميون هاي غول پيكر اقدام به جابجايي مواد از معادن مي نماينددرخيلي از مواقع جهت كنترل و برنامه ريزي نياز به توزين اين وسيله نقليه وجود دارد لذا نياز به باسكولي مي باشدكه توانايي توزين اين وسيله نقليه را داشته باشد گروه صنعتی باسکول دامپ تراک با توجه به دارا بودن دانش و تكنولوژي توليد انواع سيستم هاي توزين اقدام به توليدسيستم توزين دامپ تراك در دو نوع فلزي و پيش ساخته بتني نموده است كه نوع پيش ساخته بتني براي توزين دامپ تراك هاي سنگين و عظيم طراحي و توليد گرديده است و در برخي از معادن كشور نصب و بهره برداري گرديده است از جمله خصوصيات باسكول هاي دامپ تراك بتني پيش ساخته مي توان به ارائه آن با فونداسيون پيش ساخته، زمان كوتاه نصب و راه اندازي( 5 روز ) ، امكان جابجايي باسكول بهمراه فونداسيون و ... اشاره نمود. استفاده از لودسل هاي منحصر به فرد و همچنين طراحي خاص ان با توجه ميزان توزين روزانه آن از جمله نكات شاخص اين باسكول ها مي باشد. اين باسكول ها كه از نظر دقت و استحكام در نوع خود بي نظير بوده و مطابق با استانداردهاي جهاني و  سازمان ملي استانداردايران طراحي، نصب و كاليبره گرديده است.  

کلمات کلیدی : باسکول دامپ تراک      باسکول کامیون های غول پیکر      باسکول معدن     باسکول معادن  باسکول 120 تنی