تامین کنندگان

شرکت توزین تراز آریا در نظر دارد با توجه به شرایط و توضیحات ذیل و به منظور جلب سرمایه های داخلی و اطمینان از کیفیت ساخت یا خرید کالا و تجهیزات مورد نیاز خود پس از ارزیابی و تعیین صلاحیت تامین کنندگان کالا و خدمات از آنان جهت ارائه قیمت و پیشنهاد فنی دعوت بعمل آورد.

در صورت تمایل فرم مربوطه را تکمیل نمایید .
تامیین کنندگان

توسط : admin | تاریخ : 1394/10/24 | نظرات