توزین لاشه

مناسب برای استفاده در کشتارگاه های صنعتی و توزین سقف

کلمات کلیدی: باسکول  باسکول لاشه کش باسکول دیجیتال


مشخصات فنی


ظرفیت دقت زینه (گرم)
توزین لاشه 100 کیلوگرم ±10 20
توزین لاشه 300 کیلوگرم ±25 50
توزین لاشه 500 کیلوگرم ±50 100
توزین لاشه 1 تن ±100 200
توزین لاشه 2 تن ±250 500