سیستم توزین لاشه

سیستم توزین لاشه

دارای نمایشگر متحرکسیستم توزین لاشه

مناسب برای استفاده در کشتارگاه های صنعتی و توزین سقف

مشخصات فنی سیستم توزین لاشه

ظرفیت دقت(گرم) زینه(گرم)
۱۰۰کیلوگرم

±10

20

 

۳۰۰ کیلوگرم ±25 50
۵۰۰کیلوگرم ±50 100
۱۰۰۰کیلوگرم ±100 200
۲۰۰۰کیلوگرم ±250 500

توسط : admin | تاریخ : 1393/09/02 | نظرات