توزین مخازن

توزین مخازن

توزین مخازن
با توجه به ظرفیت و مشخصات مکانیکی مخازن ، از انواع لودسل وقطعات مکانیکی واسط برای توزین این نوع از مخازن استفاده میشود.توزین مخزن
ویژه کار خانجات سیمان و بتنتوزین مخزن
توزین مخزن

 


توسط : hrnoei | تاریخ : 1393/10/18 | نظرات