ترازویUشکل

ترازوی U شکل

ترازوی U شکل

مدل ظرفیت(کیلوگرم) ابعاد  (W*D*H)(میلیمتر) 
500UFS 500 800x100x70
1000UFS 1000 800x100x70
2000UFS 2000 800x100x70
3000UFS 3000 800x100x70
4000UFS 4000 800x100x70
500BFS 500 1200x100x70
1000BFS 1000 1200x100x70
2000BFS 2000 1200100x70

توسط : admin | تاریخ : 1393/09/11 | نظرات