باسکول جاده ای نیم بتن داخل زمین(همسطح)

 

باسکول جاده ای بتن فلز داخل زمین(همسطح)

باسکول با صفحه بتنی در برابر ضربه و رعد و برق وتغییرات دما دارای
مقاومتباسکول جاده ای بتن فلز داخل زمین(همسطح)بیشتری می باشد.پایداری وزنی بهتری نسبت به فلزی دارد
و از نظر قیمت مقرون به صزفه تر است.

همسطح بودن سطح باسکول با سطح زمیننیاز به گود برداری بیشتری نسبت به روی زمین دارد

مناسب برای مناطقی که سطح آبهای زیر زمینی بالا نمی باشد
بدون نیاز به رمپ
اشغال فضای کمتر نسبت به باسکولهای روی زمین
ضریب ایمنی بالا به دلیل قرار گیری لودسلهای داخل زمین


 

مشخصات فنی باسکول جاده ای نیم بتن

مدل طرفیت (تن) ابعد(متر) استقامت صفحه (تن) تعداد لودسل دقت قابل حصول دقت استاندارد زینه
ARIA-HB1400 10 4x2 15 4 ±0.2 ±2.5 5
ARIA-HB2600 20 6x2.5 35 4 ±0.5 ±5 10
ARIA-HB3800 30 8x3 45 6 ±0.5 ±5 10
ARIA-HB4800 40 8x3 60 6 ±1 ±10 20
ARIA-HB5800 50 8x3 70 6 ±1 ±10 20
ARIA-HB5160 50 16x3 70 8 ±1 ±10 20
ARIA-HB6160 60 16x3 80 8 ±1 ±10 20
ARIA-HB8160 80 16x3 120 8 ±2 ±20 40
ARIA-HB8180 80 18x3 120 8 ±2 ±20 40
ARIA-HB1018 100 20x3 150 10 ±2.5 ±25 50
ARIA-HB1224 120 24x3 180 10 ±2.5 ±25 50

 


 
 

توسط : admin | تاریخ : 1390/06/03 | نظرات

باسکول جاده ای نیم بتن روی زمین(پلیس راهی)

باسکول جاده ای نیم بتن روی زمین(پلیس راه)

باسکول با صفحه های بتنی در برابر ضربه رعد و برق و تغییرات دما دارایباسکول جاده ای نیم بتنی روی زمین(پلیس راهی)
مقاومت بیشتری می باشد و پایداری وزنی بهتری نسبت به فلزی دارد و
از نظر قیمت به صرفه تر است.

بالاتر بودن سطح باسکول از سطح زمین
نیاز به گود برداری کم
مناسب برای مناطقی که سطح آبهای زیر زمینی بالا بوده و گود برداری عمیق مسیر نمی باشد
استفاده از رمپ
اشغال فضای زیادتر نسبت به باسکول همسطح به دلیل استفاده از رمپ

مشخصات فنی باسکول های نیم بتن روی زمین

مدل ظرفیت(تن) ابعاد(متر) استقامت صفحه(تن) تعداد لودسل دقت قابل حصول دقت قابل استاندارد زینه
ARIA-UB1400 10 4x2 15 4 ±0.2 ±2.5 5
ARIA-UB2600 20 6x2.5 35 4 ±0.5 ±5 10
ARIA-UB3800 30 8x3 45 6 ±0.5 ±5 10
ARIA-UB4800 40 8x3 60 6 ±1 ±10 20
ARIA-UB5800 50 8x3 70 6 ±1 ±10 20
ARIA-UB5160 50 16x3 70 8 ±1 ±10 20
ARIA-UB6160 60 16x3 80 8 ±1 ±10 20
ARIA-UB8160 80 16x3 120 8 ±2 ±20 40
ARIA-UB8180 80 18x3 120 8 ±2 ±20 40
ARIA-UB1018 100 20x3 150 10 ±2.5 ±25 50
ARIA-UB1224 120 24x3 180 10 ±2.5 ±25 50

توسط : admin | تاریخ : 1393/08/30 | نظرات