مخلوط کن ملات ماسه سیمان

مخلوط کن ملات ماسه سیمان

مخلوط کن ملات ماسه سیمانبا استفاده از مخلوط کن اتوماتیک و انتخاب کلید مناسب می توان اختلاط ملات ماسه سیمان استاندارد های مورد نظر ASTM,BS,DIN را به طور اتوماتیک انجام داد.
ظرفیت:۴.۷لیتر
قدرت موتور:۲۵۰ وات
ابعاد:۴۵ط۶۰ط۷۰ سانتیمتر
وزن:۵۵کیلوگرم