جانکشن باکس

 

جانکشن باکستنظیم آسان توسط پتاسیومتر گوشه ها و محورها
مقاومت های دقیق و مقاوم در برابر تغییرات دما
دارای جرقه گیر برای جلوگیری از صدمات ناشی از رعد و برق
قابلیت سری شدن با یکدیگر
قابلیت اتصتا ل به سیستم ارت
جعبه سیلد شده دارای کلاس حفاظتی حد اقل IP65