باسکول محورکش ثابت باسکول محورکش متحرک باسکول جاده ای همسطح باسکول جاده ای پلیس راهی باسکول جاده ای پیش ساخته باسکول جاده ای نیم بتن باسکول ریلی واگن به واگن باسکول ریلی محوربه محور باسکول آویز محصولات باسکول کفی متحرک100کیلوگرم الی 1500 کیلوگرم باسکولت باسکول 100 کیلوگرمی باسکول 200 کیلوگرمی باسکول 300 کیلوگرمی باسکول 500 کیلوگرمی باسکول1000 کیلوگرمی باسکول1500 کیلوگرمی باسکول کفی باسکولت باسکولت باسکول کفی 500 کیلو گرم ابعاد 1.51.5 متر باسکول کفی 1000 کیلو گرم ابعاد 1.51.5 متر باسکول کفی 2000 کیلو گرم ابعاد 1.51.5 متر باسکول کفی 3000 کیلو گرم ابعاد 1.51.8 متر باسکول کفی 5000 کیلو گرم ابعاد 22 متر باسکول کفی باظرفیت و ابعاد سفارشی باسکول صنعتی باسکول قله کش باسکول صنعتی 10 تن ابعاد 1.21.2 متر باسکول صنعتی 20 تن ابعاد 1.51.5 متر باسکول صنعتی 30 تن ابعاد 1.81.8 متر باسکول صنعتی 40 تن ابعاد 22 متر باسکول صنعتی 50 تن ابعاد 2.52.5 متر باسکول جاده ای باسکول جاده ای باسکول جاده ای باسکول جاده ای 318 متر 80 تنی باسکول جاده ای 316 متر 60 تنی باسکول جاده ای 5/2 6 متر 20 تنی باسکول جاده ای 38 متر 50 تنی باسكول قطاركش ديناميك استاتيك اتوماسیون صنعتی ترازو ترازو ترازو ترازوی صنعتی ترازوی تجاری باسکول آویز باسکول آویز باسکول آویز 500 کیلوگرم باسکول آویز 1000 کیلوگرم باسکول آویز 2000 کیلوگرم باسکول آویز 3000 کیلوگرم باسکول آویز 5000 کیلوگرم باسکول آویز 500 7کیلوگرم باسکول آویز 10000 کیلوگرم باسکول آویز 15000 کیلوگرم باسکول آویز 20000 کیلوگرم باسکول آویز 30000 کیلوگرم باسکول آویز 50000 کیلوگرم پروژه های خاص سیستم بشکه و گالن پر کن اتوماتیک سیستم توزین مخازن جهت مایع و پودر سیستم توزین بچینگ مصالح ساختمانی سیستم توزین بچینگ دانه های دام و طیور ( ابعاد مختلف ) توزین دام (دامکش ( سیستم توزین کشتارگاهی توزین هاپر باسکولت رولیک لوازم آزمایشگاهی مکانیک خاک میکسر ملات سیمان اتوماتیک میکسر ملات سیمان دستی اتاق رطوبت (کیورینگ ) جک بتن شکن 200 تن جک بتن شکن 30 تن شیکر الک