باسکول خاورکش و باسکول نیسان کش

 

 

باسکول خاورکش و نیسان کش گروه صنعتی آریا بدون نیاز به فونداسیون و کاملا متحرک می باشد .
ابعاد مفید باسکول نیسان کش 4x2 متر و ابعاد به همراه رمپ آن 4.5x2.3 متر می باشد
ابعاد مفید باسکول خاورکش 5x2.5 متر و ابعاد به همراه رمپ آن 5.5x2.8 متر می باشد

 

کلمات کلیدی: باسکول  باسکول دیجیتالی  باسکول خاور کش  باسکول نیسان کش  باسکول توزین خاور باسکول توزین نیسان