باسکول تریلی کش 8 لودسل

باسکول تریلی کش در ابعاد  16 متر و بالاتر تولید می شوند . این باسکول ها 6 یا 8 لودسل(در برخی موارد طول 20 متر و بالاتر 10 لودسل ) می باشند. در کشور عزیز ما ایران اغلب باسکول های جاده ای تریلی کش به طول 16 متر و ظرفیت 60 تن می باشد که در دو نوع 6 پایه یا 8 پایه (6 لودسل یا 8 لودسل ) تولید می گردد .

شرکت توزین تراز آریا افتخاردارد باسکول تریلی کش خود را هشت پایه تولید و ارائه نماید .
چرا باسکول 16 متری هشت پایه بهتراست ؟
در باسکول های شش پایه با محوری بطور همگن تقسیم نمی شود و این امر باعث می شود به لودسلهای وسط بیشتر از لودسلهای کناری نیرو اعمال شود(حدود دو برابر )  و باعث ایجاد مشکل در لودسلها و نهایتا دقت سنجش می گردد .
باسکول
محاسبه نیروهای اعمال شده بر صفحه باسکول مبنای محاسبات پلتفرمهای ما می باشد .این طراحی منحصر به فرد باعث حفظ تعادل و توزیع یکنواخت بار روی صفحه باسکول و انتقال کمترین نیرو های توزین روی لودسلها می شود . یکنواختی توزیع بار باعث ماندگاری (دوام ) و افزایش کیفیت باسکول و لودسلها و تضمین هر چه بیشتر دقت سنجش می باشد . و به همین دلایل باسکول  های 16 متری هشت پایه بهتر از شش پایه می باشد .