انتخابات هیت مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان وسایل سنجش و توزین ایران

مهندس حمیدرضا نوعی مجددا عضو هیت مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان وسایل سنجش و توزین ایران شد.

[مطابق با تصوير آگهي روزنامه رسمي مورخ  19/06/1393 و به استناد ماده 131 قانون كار و آيين نامه مصوب آبان ماه 1389 هيات محترم وزيران در مجمع عمومي مورخ 28 مرداد 1393 كه با حضور نمايندگان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اداره كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي و اعضا انجمن توزين در محل دفتر انجمن برگزار گرديد طبق صورتجلسه مورخ 28/05/93 مجمع عمومي عادي ليست اعضا به شرح ذيل تعيين و تصويب گرديد. لازم بذكر است طبق صورتجلسه، سمت هيات مديره، اسامي و سمت هريك از اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره از تاريخ 03/06/93 به مدت 3 سال و بازرسان انجمن از تاريخ مذكور به مدت 1 سال داراي اعتبار مي باشند .
1-    آقاي مرتضي پويان – رئيس هيات مديره

2-    خانم مريم ماستري فراهاني – نايب رئيس

3-    آقاي حميد رضا نوعي – عضو اصلي هيات مديره

4-    آقاي حسن بابائي – دبير و عضو اصلي هيات مديره

5-   آقاي علي اكبر علي اكبري – خزانه دار

6-    آقايان منوچهر بيرقي، كاظم ميرابي، اعضاي علي البدل هيات مديره

7-    آقاي مهدي حسن پور – بازرس اصلي

8-    آقاي محمود پويان – بازرس علي البدل]

توسط : admin | تاریخ : 1393/08/09 | نظرات

واحد نمونه موسسه استاندارد 1391

توزین تراز آریا واحد نمونه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی شدواحد نمونه استاندارد

[متن مطلب را در اين محل وارد نماييد. همچنين ميتوانيد عنوان و يا در متن يك لينك (پيوند) به جزييات بيشتر ايجاد نماييد. همانگونه كه ملاحظه ميكنيد، متن مطلب خود را با اندازه صفحه وفق ميدهد.]

توسط : admin | تاریخ : 1393/08/09 | نظرات

واحد نمونه موسسه استاندارد 1387

توزین تراز آریا واحد نمونه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی شد .واحد نمونه استاندارد

[متن مطلب را در اين محل وارد نماييد. همچنين ميتوانيد عنوان و يا در متن يك لينك (پيوند) به جزييات بيشتر ايجاد نماييد. همانگونه كه ملاحظه ميكنيد، متن مطلب خود را با اندازه صفحه وفق ميدهد.]

توسط : admin | تاریخ : 1393/08/09 | نظرات

تقدیرنامه مقام معظم رهبری از توزین تراز آریا

عملکرد شایسته توزین تراز آریا در اتوماسیون ناوشکن جمارانتقدیرنامه

به لطف خداوند متعال و رهنمودهای مقام معظم رهبری شرکت توزین تراز آریا گامی هرجند کوچک جهت اتوماسیون ناو شکن جماران برداشت.و بار دیگر دانش بومی ایران خود را نمایان نمود.

توسط : admin | تاریخ : 1393/08/09 | نظرات