66901967 -9821+

66946889 -9821+

+9821- 66901967

+9821- 66946889

info@ttaco.com

hr.noei@ttaco.com

جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 2 از 2 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

اتوماسیون صنعتی بحثی است که در سالهای اخیر تاکید زیادی بر آن می شود و بسیاری از اداره ها، ارگان ها و شرکت ها برای صرفه جویی در زمان، کاهش هزینه ها، استخدام نیروی انسانی کمتر ، افزایش راندمان کاری و ... به سمت اتوماسیون صنعتی حرکت کرده اند.